ตายจากบุหรี่ไฟฟ้า

ตายจากบุหรี่ไฟฟ้า

ข่าวสารบุหรี่ ฮิต: 133

ขณะนี้ "ตายจากบุหรี่ไฟฟ้า 37 รายแล้ว ได้รับการยืนยันจาก 24 รัฐในสหรัฐ" บาดเจ็บที่ปอดจากอาการ EVALI จำนวน 1,888 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562) | Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products

CDC, the U.S. Food and Drug Administration (FDA), state and local health departments, and other clinical and public health partners are investigating a multistate outbreak of lung injury associated with use of e-cigarette, or vaping, products.

What We Know
About the Outbreak : As of October 29, 2019, 1,888* cases of e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury (EVALI) have been reported to CDC from 49 states (all except Alaska), the District of Columbia, and 1 U.S. territory.
Thirty-seven deaths have been confirmed in 24 states (as of October 29, 2019).
Latest outbreak information is updated every Thursday.
About Patient Exposure:

All EVALI patients have reported a history of using e-cigarette, or vaping, products.
THC is present in most of the samples tested by FDA to date, and most patients report a history of using THC-containing products.
The latest national and state findings suggest products containing THC, particularly those obtained off the street or from other informal sources (e.g. friends, family members, illicit dealers), are linked to most of the cases and play a major role in the outbreak.

อ้างอิง : https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
รายงานโดย: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) www.trc.or.th

พิมพ์