ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ไต้หวันคว้าที่ 1

ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ไต้หวันคว้าที่ 1

ข่าวสารบุหรี่ ฮิต: 93

นิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 3.ค่าใช้จ่ายในระบบ 4.การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

นอกจากนี้ CEOWORLD ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่ – ยาสูบ และการจัดการโรคอ้วน โดยมีการสำรวจทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน เมื่อเทียบกับการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุด 25 อันดับแรกของนิตยสารเดียวกัน เมื่อปี 2560 พบว่าไทย ยังไม่ติดอันดับใดๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะในปี 2560 การจัดอันดับของ CEOWORLD ใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากเฉพาะ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน 2.ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข และ 3.ระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งแตกต่างชัดเจนจากการจัดอันดับในปีนี้ ซึ่งมีตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อย

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับการจัดอันดับ และถือว่าติดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่ ไต้หวัน ซึ่งได้คะแนนโดยภาพรวมทั้งหมด 78.72 คะแนน โดยได้รับคะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87.16 คะแนน คะแนนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 14.23 คะแนน ด้านราคา 83.59 คะแนน การเข้าถึงยา 82.3 คะแนน และความพร้อมของรัฐบาล 87.89 คะแนน ตามมาด้วยเกาหลีใต้ได้อันดับที่ 2 ญี่ปุ่น ในอันดับที่ 3 ส่วนออสเตรีย ตามมาเป็นอันดับที่ 4 และเดนมาร์ก ในอันดับที่ 5 ส่วนสเปน ได้รับอันดับ 7 ตามหลังไทย ฝรั่งเศส ตามมาเป็นอันดับ 8 เบลเยียม อยู่ที่อันดับ 9 และออสเตรเลีย อยู่ในอันดับที่ 10 ส่วนประเทศอื่นที่น่าสนใจ อาทิ เยอรมนี อยู่ในอันดับที่ 17 สหรัฐอเมริกา อยู่ในอันดับที่ 30 จีน อยู่ในอันดับที่ 46

ขณะเดียวกัน ในการจัดอันดับของ CEOWORLD พบว่าประเทศไทย มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่เหนือสิงคโปร์ ซึ่งตามมาในอันดับที่ 24 ซึ่งได้คะแนนที่ 48.54 คะแนน และมาเลเซีย ซึ่งอยู่ที่อันดับ 34 ได้คะแนน45.1 คะแนน ส่วนอินโดนีเซีย อยู่ที่อันดับ 52 เวียดนามอยู่อันดับที่ 66 ขณะที่ประเทศอาเซียนอื่นๆ ไม่ได้รับการสำรวจ

ลี โปชาง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพไต้หวัน ระบุว่า เหตุที่ไต้หวัน สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ ขึ้นเป็นอันดับ 1 ประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกได้ เป็นเพราะว่า ในเกาหลี มีแพทย์เพียง 50% เท่านั้น ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพของรัฐ ขณะที่ในไต้หวัน มีแพทย์มากกว่า 93% ที่อยู่กับระบบประกันสุขภาพ ทำให้ไต้หวัน สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปี

ขณะเดียวกัน ลียังระบุอีกด้วยว่า ปัญหาใหญ่ของแพทย์ในเกาหลีใต้คือ ทำงานด้วยความกดดันสูง ทำให้เกิดปัญหาแพทย์ “สไตรค์” หรือหยุดงานประท้วงอยู่บ่อยครั้ง สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีระบบสุขภาพที่แย่ที่สุดในโลก ได้แก่ 1.เวเนซุเอลา คะแนนรวม 32.42 คะแนน 2.ปากีสถาน 32.52 คะแนน 3.อิรัก 32.55 คะแนน 4.อาเซอร์ไบจาน 32.88 คะแนน และ 5.บังกลาเทศ 32.89 คะแนน

เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ได้จัดอันดับให้ไทย เป็นประเทศที่มีความคุ้มค่าด้านระบบสุขภาพเป็นอันดับที่ 27 ของโลก โดยสูงขึ้นจากปี 2560 มากถึง 14 อันดับ

ขอบคุณที่มา

  1. Revealed: Countries With The Best Health Care Systems, 2019: www.ceoworld.biz
  2. Taiwan health care system ranked first by online business magazine: www.focustaiwan.tw

Credit : https://www.hfocus.org/content/2019/09/17663

พิมพ์