3 งานวิจัยสุดปังพัฒนาโมเดลควบคุมบุหรี่ไทย

3 งานวิจัยสุดปังพัฒนาโมเดลควบคุมบุหรี่ไทย

3 งานวิจัยสุดปังพัฒนาโมเดลควบคุมบุหรี่ไทย | เป็นที่ทราบกันดีว่า บุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพผู้สูบและผู้ที่ไม่สูบ สารพิษในบุหรี่อันตรายทำลายอวัยวะต่างๆ ของร่างกายและก่อโรคมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs หรือ non-communicable diseases ประเทศไทยถือเป็นแนวหน้าลุยควบคุมยาสูบ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่

และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีอย่างต่อเนื่อง ในพิธีปิดการประชุม...

ไทยโพสต์ | 09 ส.ค. 2562 | หน้า 14 |Permissions


พิมพ์