ศจย. วอน "หมอหนู" ใช้กลไก อสม.ช่วยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่อง อย่าเน้นแค่ "กัญชา"

ศจย. วอน "หมอหนู" ใช้กลไก อสม.ช่วยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่อง อย่าเน้นแค่ "กัญชา"

ผอ.ศจย. ชม "อนุทิน" ใช้กลไก อสม.เดินหน้าสุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง แต่ขออย่าเน้นเรื่อง "กัญชา" อย่างเดียว หลังมีกระแสให้ อสม.ปลูกกัญชาทางการแพทย์ วอนทำต่อเนื่องชวนเลิกสูบบุหรี่ ชี้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี ประสบความสำเร็จสูง เพราะพลัง อสม. จะช่วยสุขภาพประชาชนหลายสิบล้านคน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า อสม.เป็นกลไกสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งของไทย มีภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน และป้องกันการเจ็บป่วย เช่น รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดไข้เลือดออก ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และช่วยเหลือให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น นโยบายที่จะให้ อสม.ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ จึงเป็นนโยบายที่ถูกต้อง ซึ่ง อสม.กว่าหนึ่งล้านคนทั่วประเทศไทย หากทำอะไรพร้อมๆ กันอย่างแข็งขัน เรื่องนั้นจะประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชาทางการแพทย์ โดยอนาคตจะมีการขยายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปลูกเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน แต่อยากเรียนว่า มีอีกโรคหนึ่งที่ควรห่วงใยไม่แพ้กัน คือ โรคการเสพติดนิโคตินหรือการเสพติดบุหรี่

ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และ โรคปอดเรื้อรัง สาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารหวานมันเค็ม และไม่ออกกำลังกาย ซึ่งไทยมีเป้าหมายลดผู้สูบบุหรี่ลงร้อยละ 30 โดยมีโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่ให้ อสม.จำนวน 1 ล้านคน ชวนและช่วยผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 1 คนต่อปี ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถเข้าร่วมโครงการ 2.9 ล้านคนใน 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้เลิกสูบบุหรี่สำเร็จต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนประมาณ 1.3 แสนคน ซึ่งมากกว่าการดำเนินโครงการหรือให้บริการใดๆ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ขณะนี้ อสม.ได้ทำการค้นหาผู้สูบบุหรี่และมีรายชื่อผู้สูบบุหรี่อยู่ในมือแล้ว และผู้สูบบุหรี่เหล่านี้กำลังพยายามเลิกสูบบุหรี่อยู่ หาก อสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ จะสามารถทำให้เป้าหมายลดคนสูบบุหรี่ 3 ล้านคนใน 3 ปีเกิดขึ้นได้จริง

ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า 1.อสม.ไปพบปะเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ที่กำลังพยายามเลิกสูบบุหรี่อย่างสม่ำเสมอ 2.อสม.ชวนผู้ที่เลิกสูบบุหรี่สำเร็จแล้วให้ประกบผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่ ไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิควิธีการที่ตนเองใช้ในการเลิกสูบบุหรี่ เพราะผู้ที่เลิกสูบบุหรี่สำเร็จแล้วมีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกสูบให้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่อยู่มากกว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียอีก และ 3.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีประสบความสำเร็จ ทั้งกรณีผู้ที่เลิกสูบได้แล้ว หรือ อสม.ที่ชวนและช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ได้จำนวนมาก โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพียง 1 ชั่วโมงในวันรับค่าตอบแทนของ อสม.ในแต่ละเดือนเท่านั้น

"อาจมีคำถามว่า เป็นไปได้หรือที่ อสม.จะสามารถชวนและช่วยให้กำลังใจให้ผู้เลิกบุหรี่แบบเด็ดขาดด้วยตนเอง ที่เรียกว่า “หักดิบ” คำตอบคือ “ได้แน่นอน” ด้วยมีงานวิจัยในกลุ่มผู้ที่เลิกสูบบุหรี่สำเร็จ ซึ่งพบว่าผู้ที่เลิกสูบบุหรี่สำเร็จส่วนใหญ่เลิกสูบด้วยตนเอง และการหักดิบได้ผลมากกว่าการค่อยๆ ลดการสูบลง เช่น ร้อยละ 72 ของผู้เลิกสูบบุหรี่สำเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 94 ของผู้เลิกสูบบุหรี่สำเร็จในประเทศไทย ก็เลิกสูบสำเร็จได้ด้วยตนเอง มีเพียงส่วนน้อยที่เลิกด้วยการใช้บริการทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ" ศ.นพ.รณชัย กล่าวและว่า สรุปคือ นโยบายของ รมว.สาธารณสุข ในการอาศัยกลไก อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนนั้นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง แต่สังคมไทยจะจดจำ รมว.สธ.ท่านนี้ว่า เป็นผู้ห่วงใยสุขภาพของผู้ป่วยที่จะได้ประโยชน์จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีจำนวนหลักหมื่นหรือหลักแสนคนเท่านั้น หรือจะห่วงใยสุขภาพของคนทุกกลุ่ม เช่น สุขภาพของผู้สูบบุหรี่จำนวน 11 ล้านคน พร้อมสุขภาพของครอบครัวผู้สูบบุหรี่ด้วยอีกหลายสิบล้านคน ประชาชนต้องติดตามดูต่อไป

Credit : https://mgronline.com/qol/detail/9620000072898


พิมพ์