บ้านมีคนสูบบุหรี่... พื้นที่อันตรายสุดๆของทุกคน

บ้านมีคนสูบบุหรี่... พื้นที่อันตรายสุดๆของทุกคน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) ได้ให้ข้อมูล ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and lung Health” เพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดจากควันบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ที่จะเป็นภัยต่อบุคคลในครอบครัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม ตามไฟล์ข้างท้าย  แหล่งที่มา: สยามรัฐ


พิมพ์