อย.สหรัฐฯ แถลงชัด “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำอัตราสูบวัยรุ่นมะกันพุ่งขึ้น 38%

อย.สหรัฐฯ แถลงชัด “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำอัตราสูบวัยรุ่นมะกันพุ่งขึ้น 38%

อย.สหรัฐฯ แถลงชัด “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำอัตราสูบวัยรุ่นมะกันพุ่งขึ้น 38% เผยแพร่: 21 พ.ย. 2561 08:53 ปรับปรุง: 21 พ.ย. 2561 12:40 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ | ศจย.เผย อย.สหรัฐฯ แถลงผลสำรวจสูบบุหรี่วัยรุ่นมะกัน ปี 2018 พบสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้น 78% จากปีก่อน ถีบอัตราใช้ยาสูบทุกชนิดพุ่งกว่า 38% จากที่มีแนวโน้มลดลง

ห่วงไทยอัตราสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะเขตเมือง

พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (CDC) ได้ออกแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (National Youth Tobacco Use Survey 2018) พบว่า ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมทั่วสหรัฐฯ สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 3.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากการสำรวจรอบปีที่แล้วถึงกว่า 1.5 ล้านคน นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วในรอบการสำรวจที่ผ่านมามีความถี่ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่เติมกลิ่นและรสที่ดึงดูดวัยรุ่น

“อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำของวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น จาก 20% เป็น 27.7% และการใช้บุหรี่แบบแต่งรสกลิ่นเพิ่มจาก 61% เป็น 68% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนนี้ ส่งผลให้อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยรวมของเยาวชนสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง 38% สวนทางกับอัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา โดยจากการสำรวจพบว่าเหตุผลสำคัญ 3 ประการที่ทำให้วัยรุ่นอเมริกันนิยมใช้บุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ ใช้ตามเพื่อนและคนในครอบครัว 39% ชอบในกลิ่นและรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้า 31% และมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย 17.1% นพ.Robert R. Redfield ผู้อำนวยการ CDC ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยกับเยาวชน รัฐบาลสหรัฐฯ จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อสุขภาพของเยาวชน” พญ.เริงฤดีกล่าว

พญ.เริงฤดีกล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 พบเยาวชนอายุ 15-19 ปี ในเขตเมืองมีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้น โดยชาย เพิ่มขึ้นจาก 16.7% เป็น 18.9% และ หญิง เพิ่มจาก 0.8% เป็น 1.4% ซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความนิยมบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศจย.ล่าสุดที่สำรวจการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองใหญ่พบอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงกว่า 30% ในนักเรียนมัธยมปลาย

พญ.เริงฤดีกล่าวว่า ผลการศึกษาในหลายประเทศให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า บุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะมีนิโคตินในปริมาณที่สูงแล้วยังประกอบด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นช่องทางที่นำเยาวชนไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากผลกระทบต่อสุขภาพเยาวชนนี้เองทำให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมาตรการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ที่จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เห็นว่าควรจะคงมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป และให้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติกรณีนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ส่วนตัวเพื่อไม่ให้กระทบการท่องเที่ยว
Credit : https://mgronline.com/qol/detail/9610000116034


พิมพ์