ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Saturday, 03 November 2018 14:08

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

Rate this item
(0 votes)

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562) โดยมีชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วน

ในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย

1541147700738

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ที่อยู่ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหิดล เลขที่ 108 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel 085-6680421, 064-5853818 E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ www.trc.or.th

คลิกที่นี่

Read 403 times Last modified on Saturday, 03 November 2018 15:14

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC