ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Wednesday, 03 October 2018 14:49

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่

Rate this item
(0 votes)

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่ พร้อมเสนอให้ ศจย. พัฒนาระบ Thailand Tobacco Surveilance System วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

และ Dr.Renu Garg ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่และได้มีการประชุมมาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ของ ศจย. ระยะที่ 5 โดยทาง WHO เสนอให้ ศจย. พัฒนาระบบ Thailand Tobacco Surveillance System ซึ่ง WHO พร้อมให้การสนับสนุน โดยมี ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการ ศจย. และ Dr. Stephen Hamann ให้การต้อนรับและดำเนินการประชุม

TRCact031018

Read 83 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC