ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 31 August 2018 10:31

ประชาสัมพันธ์แก้ไขข้อมูลในหนังสือรายงานสถิติการบริโภคยาสูบ...

Rate this item
(0 votes)

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ศจย.ขอแจ้งแก้ไขภาคผนวก หนังสือรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2561 ซึ่งมีการจัดลำดับอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2554 จากน้อยไปมาก จึงขอปรับให้สอดคล้องกับพ.ศ.2560 เป็นจากอัตรามากไปน้อย ตามเอกสารนี้ ต้นฉบับจากลิงค์นี้ค่ะ  https://goo.gl/SW3QXn

 

Read 134 times Last modified on Friday, 31 August 2018 10:46

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC