ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 14 August 2018 09:46

WHO ประกาศหานักวิจัยโครงการสำรวจความเห็น...

Rate this item
(0 votes)

WHO ประกาศหานักวิจัยโครงการสำรวจความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมโฆษณาและสถานที่ปลอดบุหรี่ของประเทศไทย" ดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 40-60 ตัวอย่าง ช่วง ก.ย.-ต.ค.2561 Term of Reference Expanded experts survey on monitoring compliance with smoke-free legislation and bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship WHO HQ is conducting a pilot project in seven countries to collect national experts’ assessment of compliance with smoke-free legislation and bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship (TAPS).

WHO Thailand is looking for an individual or institute based in Thailand to conduct interviews with national health experts to assess levels of compliance with smoke-free laws and TAPS bans by following details instruction provided in the survey manual.

Timeline of the activity: September – October 2018

Activity to be performed:

  • Follow detailed instructions provided in the survey manual enclosed to identify the 20 geographic areas where 2-3 experts will be identified from each of the 20 selected geographical areas. These experts will comprise of government officials, health professionals and NGOs working on tobacco control or public health.
  • Apply simple random sampling method to ensure that experts are representative of the country’s geography and 20 geographical areas will be randomly selected. A shortlist of 40-60 potential experts will be submitted to WHO for final selection.
  • Reach out to each of the experts selected to participate in the survey by sending out the questionnaire using email templated provided in the survey manual.
  • Conduct a follow up telephone interview with the experts as required. In case the responses are provided during the follow-up telephone interview, the responses from each expert to be recorded in the data sheets provided by WHO.

Deliverable:

  • Completed questionnaires from all identified national experts are recorded in an Excel-based database provided by WHO.

Budget: THB 67,000 (approx. USD 2,000)

สนใจติดต่อคุณสุชีรา อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน 15 สิงหาคม 2561 

Read 287 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC