ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Saturday, 07 July 2018 16:57

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมฯ ครั้งที่ 17

Rate this item
(0 votes)

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 17 สามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ค่ะ

E Poster

หมายเหตุ หากไม่มีรายชื่อหรือรหัสประชุมไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อที่โต๊ะลงทะเบียน (โต๊ะลงทะเบียนที่ 4) ในวันงานประชุมวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Read 248 times Last modified on Saturday, 07 July 2018 17:01

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC