ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 07 June 2018 16:24

วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ...

Rate this item
(0 votes)

เสวนาวิชาการ "วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่" ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล จัดโดย ศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

กำหนดการ

 • 09.00 - 09.30 น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานกรรมการกำกับทิศ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 09.30 - 11.30 น. เสวนา "วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่"
  ผู้ร่วมอภิปรายโดย
  • ดร.อาชนันท์ เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร.ชุติมา อรรคลีพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
  • คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณมงคล ด้วงเขียว เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
  • คุณเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
   ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักวิจัย กพย.
 • 11.30 - 12.00 น. แถลงข่าวจุดยืนภาคประชาสังคมต่อ CPTPP ต้องเปิดให้การตัดสินใจเป็นเรื่องของประชาชนและรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
Read 226 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC