ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 11 May 2018 12:00

ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม...

Rate this item
(0 votes)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูทนิทรรศการ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที 17 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 1,000 คน

บัดนี้จึงขอประกาศผล ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท 365 Creation
ณ วันที่ 10 พ.ค.2561

Read 245 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC