ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 19 December 2017 10:15

TOR โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

Rate this item
(0 votes)

ด้วย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด” ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยผู้สนใจสามารถส่งโครงการทางไปรษณีย์หรือ E-mail มาที่ น.ส.สุภัทรา บัวเพิ่ม

 

หากท่านใดที่สนใจข้อมูลเพื่อประกอบการ review เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ สามารถเข้าได้ที่ http://medipe2.psu.ac.th/tsaan/about.php

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลตามเอกสารแนบค่ะ..

Read 626 times Last modified on Tuesday, 02 January 2018 16:55

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC