ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 15 December 2017 14:50

ประกาศรับสมัครขอรับทุนสนับสนุน APACT 2018 ...

Rate this item
(0 votes)

ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018  ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย

ศูนย์วิจัยและจัดการเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ กับนักวิจัยต่างประเทศในงานประชุมระดับนานาชาติ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาการควบคุมยาสูบของประเทศไทยต่อไป
อนึ่ง ศจย. เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2018) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018 ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้จัดการประชุม Asia Pacific APACT 2018 จะปิดการรับ Abstract ในวันที่ 31 January 2018 รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

Read 527 times Last modified on Friday, 15 December 2017 14:56

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC