ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 14 December 2017 11:42

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการ

Rate this item
(0 votes)

เนื่องด้วยทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอประกาศประกวดราคา สำหรับโรงพิมพ์หรือผู้สนใจ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ มีรายละเอียด คือ

  1. พิมพ์หนังสือ หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 27.บุหรี่ซิกาแรต (จำนวน 123 หน้า รวมปก) จำนวน 300 เล่ม
  2. พิมพ์หนังสือ หัวข้อ เตือนด้วยภาพให้คุณทราบพิษภัยยาสูบ (จำนวน 232 หน้า รวมปก)
    จำนวน 300 เล่ม

รูปแบบการจัดพิมพ์ที่ต้องการ รูปเล่มขนาด B5 กระดาษปกอาร์ตการ์ด 260 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี อาบยูวี เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี เข้าเล่มไสกาวสำหรับโรงพิมพ์หรือผู้สนใจดำเนินการจัดพิมพ์ ให้ทำใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มของ ศจย.ที่ประกาศ นับแต่วันที่ 18 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +662-354-5346 แฟ็กซ์ +662-354-5347 www.trc.or.th Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 449 times Last modified on Friday, 15 December 2017 14:57

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC