ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Thursday, 06 July 2017 22:18

CDC: Tips From Former Smokers - Terrie's Tip Ad

Rate this item
(0 votes)

Credit by : Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Smoking causes cancer. In this TV ad for CDC's "Tips From Former Smokers" campaign, Terrie talks about how she gets ready for the day after the effects of treatments for throat cancer caused her to lose her teeth and hair, and to have a laryngectomy. Comments on this video are allowed in accordance with our comment policy: http://www.cdc.gov/SocialMedia/Tools/...

This video can also be viewed at  http://streaming.cdc.gov/vod.php?id=5... To learn more about tobacco control and prevention, go to BeTobaccoFree.gov

Read 303 times Last modified on Thursday, 06 July 2017 22:18

Media

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC