ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม

09 May 2017

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ และบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ
จึงขอประกาศเชิญชวนบริษัทรับจัดงานประชุมที่สนใจยื่นใบเสนอราคาร่วมฟังรายละเอียดงานประชุมวิชาการฯในวันพุธที่24 พฤษภาคม ยื่นซองเสนอใบราคาพร้อมนำเสนอแนวคิดในการจัดงานประชุมฯภายใน 9 มิถุนายน และประกาศผล 20 มิถุนายน ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณสุรศักดิ์ สินประกอบ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5346 , 08-5668-0421 ในวันและเวลาทำการ โทรสาร 02-354-5347 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner