ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Monday, 24 April 2017 09:36

เว็บไซต์ค้นหาร้านขายยาเพื่อบริการเลิกบุหรี่

Rate this item
(0 votes)

ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ ในปีนั้นจึงได้กำหนดคำขวัญคือ Health Professionals and Tobacco Control ด้วยเหตุนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพร่วมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานด้านควบคุมยาสูบ โดยเน้นการบำบัดผู้สูบบุหรี่

“เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” จึงเกิดขึ้นด้วย 5 วิชาชีพสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ เภสัช พยาบาล ทันตแพทย์ และสาธารณสุข และได้จัดตั้งเครือข่ายวิชาชีพเพื่อรวมพลังในการทำงานแก้ไขปัญหาบุหรี่ในสังคมไทย เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) เป็นหนึ่งในวิชาชีพสุขภาพ โดยภก.ดร. คทา บัณฑิตานุกูล ทำหน้าที่เป็นรองเลขาธิการ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

logo

Read 541 times

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC