หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19

หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19

เชิญทุกท่าน กดสนับสนุน โครงการ "เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก"หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19 คลิก https://forms.gle/jeMPFVJs7QvWusHy9

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดีได้ชี้แจงในสถานการณ์ที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับ การระบาดของโควิด 19 ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมุ่งโจมตีระบบทางเดินหายใจของมนุษย์นั้น มีรายงานจากวารสารการแพทย์จีน ในผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตเป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า ประกอบกับมีรายงานของสถาบันแห่งชาติว่าด้วยยาเสพติดของสหรัฐ (National Institute on Drug Abuse : NIDA) เตือนว่า โควิด 19 คุกคามบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บุหรี่”หรือ ยาสูบ และ“บุหรี่ไฟฟ้า” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ ซึ่งพิษภัยของบุหรี่ในยามปกติจัดว่ารุนแรงต่อสุขภาพในระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic respiratory disease) รวมถึง วัณโรค (Tuberculosis :TB) โดยในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด โดย 69 ชนิดเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง แม้ว่าควันอาจจะมองไม่เห็นและไม่มีกลิ่น แต่ก็สามารถอยู่ในอากาศได้นานถึง 5 ชั่วโมง และการสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดจาก “ควัน” หรือจาก “การสูบ” ที่ต้องมีการใช้มือมาสัมผัสใกล้ชิดกับริมฝีปากหรือการแบ่งกันสูบ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้เป็น โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ซึ่งอาจเป็นบุคคลใกล้ชิด หรือสุขภาพส่วนตัวของผู้สูบบุหรี่เอง ในส่วนของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ละอองที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเซลล์ของปอด และลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อ ทั้งนี้ได้มีรายงานวิจัยที่พบว่าผู้สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า มีผลทำให้ปอดอ่อนแอ ส่งผลให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้ที่รายงานเรื่องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น เนื่องในวิกฤตินี้ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงความลำบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชน อันเนื่องมาจากผลกระทบของ การระบาดของโควิด 19 เป็นโอกาสอันดีที่จะขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ที่เป็นผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ต้องการเชิญชวนคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งองค์การนามัยโลกได้กล่าวว่า การเลิกสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการมีสุขภาพที่ดีได้ภายใน 20 นาที และภายใน 72 ชั่วโมงเซลล์ที่แข็งแรงจะเริ่มแทนที่เซลล์ที่เสียหายในปอด และปอดก็จะกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง ดังนั้น ใช้โอกาสนี้ด้วยกัน ในการเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพที่ดี ต้านภัยโควิด 19 กันครับ

poster


พิมพ์