ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่ พร้อมเสนอให้ ศจย. พัฒนาระบ Thailand Tobacco Surveilance System วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

และ Dr.Renu Garg ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่และได้มีการประชุมมาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ของ ศจย. ระยะที่ 5 โดยทาง WHO เสนอให้ ศจย. พัฒนาระบบ Thailand Tobacco Surveillance System ซึ่ง WHO พร้อมให้การสนับสนุน โดยมี ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการ ศจย. และ Dr. Stephen Hamann ให้การต้อนรับและดำเนินการประชุม

03102018 full


พิมพ์