บุหรี่ กับ สตรีเพศ คุณรู้หรือไม่ว่า ??

บุหรี่ กับ สตรีเพศ คุณรู้หรือไม่ว่า ??

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 253

Smoking reduces a woman’s chances of getting pregnant.
Smoking during pregnancy increases the risk for pregnancy complications.
Tobacco smoke harms babies before and after they are born

  1. การสูบบุหรี่ช่วยลดโอกาสในการตั้งครรภ์ของผู้หญิง
  2. การสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เนื่องมาจากเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ถูกทำลายโดยเฉพาะในปอดและสมอง มีการศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี่ของแม่กับการเกิดริมฝีปากแหว่งของบุตร
  3. ควันบุหรี่ทำอันตรายต่อเด็กก่อนและหลังคลอด มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาสูบและการคลอดก่อนกำหนด คาร์บอนมอนอกไซด์ในควันบุหรี่ส่งผลต่อทารกที่กำลังพัฒนาทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอและ ควันบุหรี่ยังมีสารเคมีอื่น ๆ ที่สามารถเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์อีกด้วย 1 ใน 5 ของทารกที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ
  4. มารดาที่ได้รับควันบุหรี่มือสองขณะตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะมีทารกน้ำหนักตัวน้อยลง ทารกที่เกิดมามีขนาดเล็กเกินไปหรือเร็วเกินไปนั้นไม่ดีต่อสุขภาพ
  5. ทารกที่มารดาสูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ์และทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสองหลังคลอดมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากอาการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของทารก (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)) มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ ทารกที่มารดาสูบบุหรี่ มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตอย่างกะทันหันประมาณ 3 เท่า

อ้างอิงจาก : CDC Gov
รายงานโดย: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

พิมพ์