ประกาศประกวดราคาบริษัทรับจ้างจัด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

ประกาศประกวดราคาบริษัทรับจ้างจัด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

ประกาศประกวดราคาบริษัทรับจ้างจัด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประขุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา

ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จะดำเนินการประกวดราคาจ้างจัดจัด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ประขุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา จำนวน 1 งาน โดยใช้เงินงบประมาณ ศจย.
จึงขอเรียนเชิญบริษัทรับจ้างจัดงานประชุมฯ นำเสนอผลงานที่ผ่านมาและเสนอราคา ส่งถึง ศจย. ที่อยู่ 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 06-4585-3818 ในวันและเวลาราชการ


พิมพ์