อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

ศจย.จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ" 27 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในหัวข้อเรื่อง "Evidence-based policy decision making and policy relevant research" For Thai tobacco researchers โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ

และกล่าวถึงเป้าหมายของ ศจย.ในการที่จะผลิตงานวิจัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยมีนักวิชาการจาก "ศจย.ภูมิภาค" ร่วมนำเสนอ Proposal

โดยได้รับเกียรติจาก "Dr. Jürgen Rehm" Senior Scientist, Institute for Mental Health Policy Research and Campbell Family Mental Health Research
Institute . CAMH ให้คำแนะนำ


พิมพ์