การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้

จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการตวบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพศ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน "การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้" ประเด็น: พัฒนาศักยภาพนักวิจัย / นำเสนอโจทย์วิจัยของ ศจย.2562-2563 / การจัดตั้งคณะทำงาน ศจย.ภาคใต้

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สคร.เขตภาคใต้ และเครือข่ายคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในภาคใต้

act08102019


พิมพ์