ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ โดยเน้นประเด็น "ควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 = ความรุนแรงในครอบครัว" (4 ตุลาคม 2562) ใน "เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น" จัดโดย สำนักสนุนสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 


พิมพ์