การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

กิจกรรม ศจย. ฮิต: 119

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เดินเครื่องทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง ลงพื้นที่ลุย “ภาคเหนือ” สานเครือข่ายพันธมิตร เกี่ยวก้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าร่วมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ในการพัฒนาการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

“ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร” ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พร้อมด้วย “รศ.ดร.ณรงค์ศีกดิ์ หนูสอน” คณบดีคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางภาคเหนือ อาทิ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 เพื่อประชุมความร่วมมือพร้อมวางแผนพัฒนาทักษะนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการร่วมกันในกลุ่มภาคเหนือ ณ ห้องประชุมภักดีนเรศวร ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิมพ์