ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

วันที่ 4 ก.ค.62 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่ กับ ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ผอ.ศจย.ประกาศยืนกรานชัดเจนว่า "เราจะไม่สังฆกรรมกับอุตสาหกรรมยาสูบ และเราจะมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยเพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยครับ"


พิมพ์